Przejdź do treści Przejdź do menu

Oświadczenie IPN i Ośrodka Karta

Ośrodek KARTA, zmuszony - po 25 latach realizacji - do zamknięcia programu dokumentacyjno-badawczego Indeks Represjonowanych, zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z propozycją jego przejęcia. IPN zobowiązał się do kontynuowania tego ważnego przedsięwzięcia, dokumentującego imiennie losy obywateli II Rzeczpospolitej poddanych represjom sowieckim po 17 września 1939 roku. Jeszcze w marcu br. Rada IPN podjęła w tej sprawie akceptującą uchwałę.
 

Do końca kwietnia 2013 program prowadzony był przez Ośrodek KARTA, następnie - po podpisaniu 30 kwietnia stosownej umowy - zostaje on uruchomiony w Instytucie, który zajmie się udostępnianiem zgromadzonego zasobu danych oraz kontynuacją prac badawczych.
 

Indeks Represjonowanych działa od stycznia 1988, prowadzony od lat 90. przez środowisko KARTY wspólnie z partnerami zagranicznymi, głównie Stowarzyszeniem Memoriał w Moskwie. W roku 2002 patronat nad nim objął IPN. Nowe warunki dostępności archiwów posowieckich w Rosji, a także procedury finansowania badań naukowych w Polsce sprawiły, że społeczny charakter przestał być napędem programu, a stał się przeszkodą, uniemożliwiającą dalszą jego realizację siłami organizacji pozarządowej.
 

Dorobek programu: 316 tysięcy biogramów udostępnianych w Internetowym Centrum Indeksu Represjonowanych (www.indeks.karta.org.pl), 1,2 miliona biogramów w bazie roboczej wraz z podstawą w dokumentacji źródłowej - po jego przekazaniu poszerzany będzie przez IPN.
 

Instytut przejmuje od Ośrodka podjęte przed laty zobowiązanie, że los każdego z prześladowanych, o ile to tylko okaże się możliwe, Rzeczpospolita przedstawi imiennie, w ten sposób zapisując go w historii.
 

Warszawa, 8 maja 2013

 

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Łukasz Kamiński

            

Prezes Ośrodka KARTA
Zbigniew Gluza