O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Karczewski
Imię:Kazimierz
Imię ojca:Jan
Data urodzenia:1916


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390922Lwów
2ObózRosyjska FSRRKomi RASiewżełdorłag
3ObózRosyjska FSRRIwanowskaJuża
4Anders19410903Tatiszczewo

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -
2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. CAW1939 -/21433
3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Urdoma) do Juskiego obozu NKWD 11 lipca 1941 (transport 1), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Mieżog) do Juskiego obozu NKWD 17 lipca 1941 (transport 2), (sygnatura VIII.800.20, teczka 573), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja. CAW3-573 -1-730
4. Spod Monte Cassino na Sybir. Deportacja byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z Białorusi, Litwy i Ukrainy w 1951 roku, Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 1998 - strona, pozycja. IV/W428 -243-12
5. Wykazy imienne osób ubiegających się o zgodę na repatriację, sporządzone przez Ambasadę PRL w Moskwie w latach 1955-1956 i Wykaz imienny osób repatriowanych 7 grudnia 1955 roku sporządzony przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji (Zespół MSZ, inwentarz 610, kategoria B50, teczki 4, 6, 7) Archiwum Akt Nowych, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W431) - teczka, strona, pozycja. IV/W431 -7-83-293