O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Smolicki
Imię:Józef
Imię ojca:Karol
Data urodzenia:1910


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390918Łuck
2ObózUkraińska SRRDonieckaKarakub
3Obóz19400615Rosyjska FSRRKomi RASiewżełdorłag
4Obóz19410710Rosyjska FSRRWiatłag
5Obóz1941Rosyjska FSRRIwanowskaJuża
6Anders1941

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -
2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. CAW1939 -/2533/14
3. Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do kraju w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2) Centralne Archiwum Wojskowe - księga, pozycja (w przypadku powtarzającej się numeracji w księgach do numeru księgi dodano oznaczenie literowe - a, b, c itd.). IV/W376 -580-37432
4. Wykaz jeńców odesłanych 18 czerwca 1941 z Siewżełdorłagu - zespół dokumentów 236 pułku Wojsk Konwojowych NKWD (zespół 18444, inwentarz 2, teczka 420), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Moskwa -strona, pozycja. R -260-30