O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Złocki
Imię:Wojciech
Imię ojca:Tadeusz
Data urodzenia:1904


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390918Tłumacz
2ObózUkraińska SRRDniepropietrowskaKrzywy Róg
3Obóz19400603Rosyjska FSRRKomi RASiewżełdorłag
4Obóz1941Rosyjska FSRRIwanowskaJuża
5Anders19410903Rosyjska FSRRTatiszczewo

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -
2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. CAW1939 -/2247/12
3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Urdoma) do Juskiego obozu NKWD 11 lipca 1941 (transport 1), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Mieżog) do Juskiego obozu NKWD 17 lipca 1941 (transport 2), (sygnatura VIII.800.20, teczka 573), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja. CAW3-573 -2-596