O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Adamski
Imię:Michał
Imię ojca:Franciszek
Data urodzenia:1912


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390918Włodzimierz
2Obóz19391940Ukraińska SRRDonieckaKarakub
3Obóz19400628Rosyjska FSRRKomi RASiewżełdorłag
4Anders19410904Tatiszczewo

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -