O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Kwaśnik
Imię:Roch
Drugie Imię:Ludwik
Imię ojca:Wawrzyniec
Data urodzenia:1903


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390924Dubno
2Obóz19391016Równe-Lwów
3Anders19410902Rosyjska FSRRTockoje

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -
2. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952 - strona. IV/W430 -210