O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Czechowski
Imię:Marcelian
Drugie Imię:
Imię ojca:Teofil
Imię matki:
Data urodzenia:1912


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt19390923LitwaOrany
2Obóz19400715Rosyjska FSRRKałuskaKozielsk
3Obóz1941070219410903Rosyjska FSRRWołogodzkaGriazowiec
4Anders19410903Rosyjska FSRRSaratowskaTatiszczewo

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1 -
2. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - dokumentacja obozu w Kozielsku - akt przekazania jeńców z Kozielska do obozu Ponoj z 16 maja 1941 i 9 czerwca 1941 oraz z Kozielska do Griazowca z 28 czerwca 1941, (sygnatura VIII.800.20, teczka 48 a i b), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja. CAW3-48b -73-478
3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - Księga rejestracji jeńców wojennych obozu w Griazowcu, (sygnatura VIII.800.20, teczka 69), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja. CAW3-69 -142-1283
4. "Tajne Dzienniki Personalne Rezerw", numery 1-2/1938, numery 1-4/1939. DPR -
5. Jan Pięta, Wanda Krystyna Roman, Maciej Szczurowski Polacy internowani na Litwie 1939-1940, Warszawa 1997, lista alfabetyczna - strona. IL -281