O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Sobieszkoda
Imię:Stanisław
Drugie Imię:
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Data urodzenia:1920


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Pińska
2Zesłanie1940222WołogodzkabiriakowskiOzierienowskij
3Areszt1940718
4Wyrok19401119
5Ucieczka19407151940717
6Repatriacja1947Wielka Brytania

LP opis źródła sygnatura
1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka WLG-T -2718
2. Karty personalne deportowanych sporządzone w latach 1940-41, znajdujące w kartotece deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego WLG-K
3. Teczki osobowe specpieriesieleńców, skazanych za ucieczkę z miejsca przymusowego osiedlenia i na skutek innych oskarżeń w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 21) - karta WLG-U -5236
4. Wykazy specpieriesieleńców-osadników i bieżeńców, którzy opuścili specposiołki obw. wołogodzkiego w latach 1940-41 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 20) - karta, pozycja WLG3 - 7-279
5. Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do kraju w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2) Centralne Archiwum Wojskowe - księga, pozycja (w przypadku powtarzającej się numeracji w księgach do numeru księgi dodano oznaczenie literowe - a, b, c itd.). IV/W376 -582-1665