O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Hofman
Imię:Mieczysław
Drugie Imię:
Imię ojca:Adam
Imię matki:
Data urodzenia:1932


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Ukraińska SRRWołyńska
2Zesłanie1940323ArchangielskaKarpogorskiSiedierga
3Zwolnienie194196SaratowskaWolsk
4Repatriacja1946

LP opis źródła sygnatura
1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki AR-T- -4402
3. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych G