O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Hazik
Imię:Józef
Drugie Imię:
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:
Data urodzenia:1910


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja194002Tarnopolska
2ZesłanieKomi ASRRpriłuzskiGobszor
3Zwolnienie19410828Komi ASRRpriłuzski
4Repatriacja1947

LP opis źródła sygnatura
1. Dokumentacja w zbiorach archiwum CI MSW Komi RA w Syktywkarze (baza Fundacji „Pokajanije” w Syktywkarze) - inwentarz, teczka, tom, karta; KOM- -2-482
2. Wykazy polskich rodzin deportowanych do Komi ASRR opublikowane w książce "Pokajanije", tom 5 (Syktywkar 2002) - strona Komi-P -490
3. Wykaz zaświadczeń o zwolnieniu Polaków represjonowanych w ZSRR - oryg. w Archiwum Instytutu Hoovera (sygn. w OK V/AC/201) - pudło, strona V/AC/201 -84
4. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. IR -12734