O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Noga
Imię:Gustaw
Imię ojca:Karol
Data urodzenia:1923


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Drohobycka
2Zesłanie19400300MołotowskaWierchnie-gorodkowskiWietlany

LP opis źródła sygnatura
1. spisy eszelonowe specpieriesieleńców przybyłych do obwodu mołotowskiego w 1940 roku (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 21, inw. 1, tom 1) - karta, pozycja MOŁ -165-229
2. Kwestionariusze, wspomnienia i relacje z Archiwum Związku Sybiraków, Warszawa. ZS