O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Romanowski
Imię:Władysław
Imię ojca:Michał
Data urodzenia:1901


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt1939
2Obóz19391940Ukraińska SRRDniepropietrowskaKrzywy Róg
3Ucieczka1940221
4Repatriacja1947

LP opis źródła sygnatura
1. Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do kraju w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2) Centralne Archiwum Wojskowe - księga, pozycja (w przypadku powtarzającej się numeracji w księgach do numeru księgi dodano oznaczenie literowe - a, b, c itd.). IV/W376 -1203
2. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1
3. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja (numer nadany w OK). ZUB -491